niedziela, 14 lutego 2010

Kim był święty Walenty?


Św. Walenty z wykształcenia lekarz, z powołania duchowny. Żył w IIIw. w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie mający rodzin.

Zadziwiająco aktualna sytuacja, dzisiaj też pewne siły polityczne próbują dokonać zamachu na rodzinach, poprzez wprowadzanie różnych "opiekuńczych" przepisów. Opiekuńczy znaczy oczywiście przejęcie władzy rodzicielskiej od rodzin i przekazanie jej bezdusznemu systemowi biurokratycznemu, oczywiście w imię walki z przemocą w rodzinie. Nie muszę chyba tłumaczyć jakie są efekty.
Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: "Od Twojego Walentego". Egzekucję wykonano 14 lutego 269r.
/Wikipedia/
Będę miał najoryginalniejsze Walentynki z Was wszystkich, idę do kościoła.
Prześlij komentarz